ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ του καθηγητή κ. Τσιώρα Δημήτρη για το Εσπερινό ΕΠΑΛ Αιγάλεω

και τον τομέα Πληροφορικής

 • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού για τους μαθητές του σχ.Έτους 2014-2016

 Δ' τάξη

  1.   Προγραμματισμός Υπολογιστών 3Θ + 2Ε
2.  Δίκτυα Υπολογιστών 3Θ + 2Ε
3.  Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών
4.  Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς  2Θ+1Ε
 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 16
Περίγραμμα Επαγγέλματος
Δυνατότητες εργασίας
Ο απόφοιτος του τομέα Πληροφορικής μπορεί να εργαστεί στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

http://1.bp.blogspot.com/-JelELxxRWHo/VQsUvyn4vrI/AAAAAAAAAZ8/Od_ELSZ2QsU/s1600/images%2B%25289%2529.jpg
Αναλυτικά ο απόφοιτος μπορεί να εργαστεί σε:
Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Εκπαιδευτικές Μονάδες κ.ά., καθώς επίσης και σε φορείς που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής.
 • Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα Πληροφορικής
 • Σχεδιάζουν, εγκαθιστούν και υποστηρίζουν δίκτυα υπολογιστών και διαδικτυακές υπηρεσίες
 • Αναπτύσσουν και υποστηρίζουν εφαρμογές λογισμικού
 • Προωθούν - πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες Πληροφορικής, δικτυακό εξοπλισμό, δικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές λογιισμικού
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας, π.χ. γραφείο υποστήριξης και προώθησης δικτυακού εξοπλισμού και διακτυακών υπηρεσιών
Ο απόφοιτος μπορεί να:
 • Αναλαμβάνει αυτοδύναμα - αυτόνομα όσα αναφέρονται στην εγκατάσταση, υποστήριξη, διαχείριση και αξιοποίηση συστημάτων ενός χρήστη και απλών τοπικών δικτύων
 • Αναλαμβάνει υπό την επίβλεψη, τον έλεγχο και τις οδηγίες κάποιου υπεύθυνου όσα αναφέρονται σε μεγαλύτερα συστήματα, μεγαλύτερα δίκτυα, το διαδίκτυο ή άλλες δραστηριότητες
 • Κάνει χρήση υπηρεσιών και προϊόντων Πληροφορικής
 • Υποστηρίζει, ως προς τη χρήση των συστημάτων, τους πελάτες ή και τους χρήστες αντίστοιχων υπηρεσιών
 • Πωλεί, εγκαθιστά και υποστηρίζει υπηρεσίες και προϊόντα Πληροφορικής και δικτυακό εξοπλισμό
 • Αναπτύσσει απλές εφαρμογές Πληροφορικής
 • Διαχειρίζεται εξοπλισμό και υπηρεσίες απλών τοπικών δικτύων υπολογιστών
 • Εγκαθιστά, υποστηρίζει και συντηρεί εξοπλισμό και υπηρεσίες απλών τοπικών δικτύων υπολογιστών
 • Αναπτύσσει απλές εφαρμογές πολυμέσων και διαδικτύου
 • Δημιουργεί ιστοσελίδες και να συντηρεί το περιεχόμενό τους

 

 Στην ειδικότητα Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής θα μάθω περισσότερα για τα  Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων καθώς και Εφαρμογές και θέματα Συντήρησης Πληροφοριακών Συστημάτων.

 

Δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Σχολές  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις.

 

 Τμήματα για υποψήφιους του τομέα (πηγή mysep.gr)