ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΛ για 2020-21

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/pdfs/files/infos.pdf

e-εγγραφές

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/