Η παρουσίαση του 1ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Αιγάλεω στην Ημερίδα που διοργανώθηκε από την ΔΔΕ Γ' Αθήνας την Τρίτη 2 Μαΐου 2017 με θέμα τη Διάχυση των αποτελεσμάτων των σχεδίων Erasmus+ που υλοποιoύνται στην Γ' Αθήνας για το σχολικό έτος 2016 2017.